> Bilgi Toplumu Hizmetleri | > Tüketici Hizmetleri | > Bayiler | > Markalar | > S.S.S

YÖNETİM KURULU ÜYE ADYLARININ İLE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.2017 yılında YK üye sayısı 7 olarak önerilmektedir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim  Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn.Mahmut Erdoğan, Sn.Aziz Erdoğan, Sn Sıddık Durdu, Sn.Burak Erdoğan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,  Sn. Levent Sezginal, Sn.Mehmet Serdar Durmuş ve Sn.Numan Öztürk Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
JoomShaper