> Information Society Services | > Costumer Services | > Vendors | > Brands |

CONSUMER SERVICES

Kristal Kola,kilometre taşlarının çalışanları olduğunu ve çalışanlarını en değerli iş ortakları arasında saymakta olup,istihdam uygulamalarında ve insan kaynakları yönetiminde tüm çalışanlarına fırsat vererek kişisel özgüven kazanmasını sağlamaktadır.Hiç bir zaman çalışanlar arasında dil,din,ırk,cinsiyet gibi ayrımı yapılmaksızın eşit imkanlar sağlamaktadır.Takım çalışmasını ön planda tutmaktadır.Kristal Kola’da herkes kendi işinin lideridir,esnek organizasyon yapımız,çalışanların kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve kişisel kanaatini kullanmasına imkan sağlamaktadır.
Kristal Kola,eğitim düzeyi yüksek,yenilik ve değişime açık,moral ve motivasyonu yüksek,genç bir kadroya sahiptir.
Ücretler
Kristal Kola,personeline yılda 12 defa aylık brüt ücret öder.Oluşturulan ücret politikası ile tüm çalışanların bulundukları pozisyona ve hayat standardına göre ücret alması sağlanmıştır.İdari kadroda ve üretim kadrosunda çalışanlar için ayrı olarak geliştirilmiş performans yönetim sistemleri ile de bu politika desteklenmiştir.Performans Yönetim Sistemi ile amaçlanan çalışanların hatalarını bulmak değil,onları yönlendirmek,hatalarını zamanında düzelterek başarıları ile motive olmalarını sağlamaktır.Her altı ayın sonunda enflasyon oranı,piyasa şartları,şirket ve personelin performansı ve yaptırılan ücret araştırması da dikkate alınarak ücretlerde ayarlama yapılır.Çalışanın ücreti belirlenirken Tahsili,medeni durum,müessesedeki kıdemli,yabancı dili,verilen görev ve bu görevde göstermiş olduğu performans kriterleri göz önünde bulundurulur.Kriterlerindeki değişiklikler ücrete yansıtılır.Şahsen İş Başvuru Formu doldurarak veya e-posta ile iş başvurusunda bulunan adaylar arasında hiçbir ayırım yapılmadan işin gerektirdiği bilgi,beceri ve davranışa sahip olan adaylara eşit fırsat verilmektedir.Tüm başvurular İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra oluşacak ihtiyaçlar için bilgi bankasına kaydedilmektedir.
Çalışma saatleri:
Normal çalışma süresi haftada 45 saattir.Mesai saatleri Pazartesi-Cuma olmak üzere 8.30-18.30 arasındadır.Başlangıç saatleri işletmelerinin yerine ve vardiya durumuna göre farklılıklar gösterebilir.

JoomShaper